فیلتر های جستجو: مرکز مطالعات علوم قرآنی

نمایش ۱ تا ۲۱ مورد از کل ۲۱ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱ترجمه عربی به فارسی متون اسلامی معاصر (دوره مقدماتی)۱۰ بهمن ۱۴۰۰۰۹ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۲دکتر هاله بادیندهمشاهده
۲معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هشتم)۲۷ آبان ۱۴۰۰۰۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۲دکتر احمد پاکتچی , دکتر هادی رهنما , دکترفریده امینی , دکترمرتضی سلمان‌نژاد , دکترمحمدحسن صانعی‌پور , دکترمهدی مطیع , دکترمهدی مقدسی‌نیامشاهده
۳معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هفتم)۲۲ آبان ۱۳۹۹۲۶ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۲دکتر احمد پاکتچی , دکتر هادی رهنما , دکتر علی اصغر سلطانی , دکتر علی دهقان , دکتر کامیار جولاییمشاهده
۴آشنایی با رویکرد تاریخ انگاره و اندیشه در مطالعات اسلامی(۱): کلیات، مفاهیم و جریان‌ها۰۱ آذر ۱۳۹۹۱۰ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۹دکتر احمد پاکتچی , دکتر سیدمحمدهادی گرامی , دکتر فرهنگ مهروش(حامد خانی)-مشاهده
۵آشنایی با کاربست رویکردهای انسان‌شناختی در مطالعات قرآنی و اسلامی۱۷ آذر ۱۳۹۹۱۶ آذر ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۰دکتر احمد پاکتچی , دکتر سیدمحمدهادی گرامی , دکتر فرهنگ مهروش(حامد خانی)- , دکتر یحیی میرحسینی , دکتر محمدحسن شیرزاد , دکتر محمدحسین شیرزادمشاهده
۶آشنایی با روش ها، رویکردها و مکاتب تفسیری۲۰ مهر ۱۳۹۹۲۷ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۶دکتر فروغ پارسا , دکتر محسن قاسم‌پور , دکتر محمدعلی مهدوی راد , دکتر جعفر نکوناممشاهده
۷معناشناسی صبر در قرآن کریم۲۲ آبان ۱۳۹۸۱۱ آذر ۱۳۹۸ | ۱۵:۵۱دکتر احمد پاکتچی , دکتر آزیتا افراشی , دکتر هادی رهنمامشاهده
۸معناشناسی و مطالعات قرآنی دوره پنجم: «معناشناسی تقوا در قرآن کریم»۳۰ آبان ۱۳۹۷۲۱ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر احمد پاکتچی , دکتر آزیتا افراشی , دکتر هادی رهنمامشاهده
۹فقه الحدیث۰۲ مهر ۱۳۹۷۰۳ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر احمد پاکتچیمشاهده
۱۰بررسی آراء و نظرات جدید در حوزه قرآن و حدیث۰۱ مهر ۱۳۹۷۱۵ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر سیدمحمدهادی گرامیمشاهده
۱۱تبیین تورات و انجیل در قرآن: رویکرد اسلامی در مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین۱۰ تیر ۱۳۹۷۲۰ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر محسن فیض بخش , دکتر محمد قندهاریمشاهده
۱۲"اصل مادینه هستی" و تجلی آن در فرهنگ اسلامی۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر زهرا محققیانمشاهده
۱۳درسگفتار اهمیت و کاربرد مطالعات حدیثی و رجال در بررسی تاریخ تشیع۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر محمد کاظم رحمتیمشاهده
۱۴درسگفتار قرائت متون تخصصی انگلیسی( رشته علوم قرآن و حدیث )۳۰ بهمن ۱۳۹۶۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر زهرا محققیانمشاهده
۱۵درسگفتار بررسی و تحلیل رویکرد عصری – اجتماعی در تفسیر قرآن کریم۳۰ بهمن ۱۳۹۶۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر فروغ پارسامشاهده
۱۶درسگفتار آموزش روش ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس۲۵ بهمن ۱۳۹۶۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر زهرا عماریمشاهده
۱۷تاریخ انگاره تفسیر به رای: رویکرد تاریخی, تطبیقی و تحلیلی۰۴ بهمن ۱۳۹۶۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر سیدمحمدهادی گرامیمشاهده
۱۸روش ها و مکاتب تفسیری۱۶ بهمن ۱۳۹۶۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر احمد پاکتچیمشاهده
۱۹رویکردهای معناشناسی در مطالعات قرآنی۰۴ آذر ۱۳۹۶۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر احمد پاکتچی , دکتر آزیتا افراشیمشاهده
۲۰چهارمین دوره کارگاه های آشنایی با حیطه های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی با عنوان کارگاه آموزشی معنا شناسی ایمان در قرآن کریم۱۰ آبان ۱۳۹۶۱۰ آبان ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر احمد پاکتچی , دکتر آزیتا افراشی , دکتر هادی رهنمامشاهده
۲۱کارگاه آموزشی طراحی و اجرای پژوهش، با تکیه بر مطالعات قرآنی میان‌رشته‌ای۱۸ تیر ۱۳۹۶۱۷ تیر ۱۳۹۶ | ۱۵:۱۵مشاهده