فقه الحدیث

به نام خداوند جان و خرد

گروه پژوهشی مطالعات تاریخی و فرهنگی قرآن

پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار می کند:

درس­گفتار

فقه الحدیث

ارائه مباحثی در حیطه فهم و تفسیر احادیث معصومین با موضوعات متنوع اعتقادی، فقهی، اخلاقی و غیر آن که بدون تفکیک دربردارنده مباحث نظری و نمونه‌های کاربردی خواهد بود، به گونه‌ای که به هنگام طرح هر بحث نظری، مثال‌هایی برای آن ذکر و تحلیل خواهد شد

سرفصل و محتوای آموزشی کامل دوره :

چیستی فقه الحدیث

نسبت میان فقه الحدیث و تفسیر قرآن، ، فهم مفردات و غریب الحدیث، تحریف و تصرفات متنی در حدیث

عرضه احادیث بر قرآن کریم، عرضه حدیث بر احادیث نظیر

ناسخ و منسوخ حدیث به مثابه قضیه حقیقیه یا خارجیه،

 تعارض و مسئله جمع در حدیث و رد علم آن به معصومین

دکتر احمد پاکتچی

(عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )

با هدف افزایش دانش نظری در زمینه نقد حدیث

شرکت در این دوره برای دانشجویان و پژوهشگران رشته های علوم قرآن و حدیث، تاریخ، تفسیر، علوم قرآنی، تاریخ اسلام و تشیع، شیعه شناسی،

فقه، حوزه های مطالعات اسلامی و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام tam.ihcs.ac.ir

sapp.ir/tamihcs

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی

 

 

 

 

 

 

 

عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه اول۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دوم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه سوم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه چهارم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه پنجم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه ششم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه هفتم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه هشتم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه نهم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دهم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه یازدهم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دوازدهم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام آزاد ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۴ دانشجویان کلاس پژوهشگاه رایگان
۵ بابت کسری ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۰۲ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۰۶ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۰۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۱۸ ساعت ( ۱۲ جلسه ۵/۱ ساعته ) ۱۲ روز

ظرفیت کل : ۳۰

ظرفیت باقیمانده : ۶


تعداد بازدید:۱۸۸۸