نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۲۸ مورد.
هکر محتوا در اینستاگرام

هکر محتوا در اینستاگرام

از ۰۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

آشنایی با طرح های پژوهش نظریه پردازی داده بنیاد

آشنایی با طرح های پژوهش نظریه پردازی داده بنیاد

از ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

از ۰۹ شهریور ۱۴۰۱ تا ۰۹ شهریور ۱۴۰۱

بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال

از ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۴ مهر ۱۴۰۱

آموزش زبان سانسکریت

آموزش زبان سانسکریت

از ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۱

آموزش تفکر خلاق

آموزش تفکر خلاق

از ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

کارگاه نهم: اینفودمی، اخبار جعلی و شبه علم

کارگاه نهم: اینفودمی، اخبار جعلی و شبه علم

از ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ تا ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

مقدمات پژوهش

مقدمات پژوهش

از ۰۹ شهریور ۱۴۰۱ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

نظریه گفتمان لاکلا و موفه

نظریه گفتمان لاکلا و موفه

از ۲۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۱

مقاله نویسی؛ مساله پژوهی و مرور نظام‌مند

مقاله نویسی؛ مساله پژوهی و مرور نظام‌مند

از ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

زندگینامه نویسی

زندگینامه نویسی

از ۰۶ آذر ۱۴۰۱ تا ۰۶ آذر ۱۴۰۱