نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۶۹ مورد.
آموزش مقدماتی سیستم عامل لینوکس و زبان برنامه نویسی پایتون

آموزش مقدماتی سیستم عامل لینوکس و زبان برنامه نویسی پایتون

از ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

متن‌خوانی زبان تخصصی علوم انسانی (آموزش فنون پیشرفته ترجمه)

متن‌خوانی زبان تخصصی علوم انسانی (آموزش فنون پیشرفته ترجمه)

از ۰۷ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

از ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ تا ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

کاربرد تحلیل محتوای کیفی در پژوهش‌های تاریخ اجتماعی

کاربرد تحلیل محتوای کیفی در پژوهش‌های تاریخ اجتماعی

از ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ سکه‌های ساسانی

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ سکه‌های ساسانی

از ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

بازی‌های تفکرخلاق

بازی‌های تفکرخلاق

از ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

تاریخ اجتماعی ایران

تاریخ اجتماعی ایران

از ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

منظومه خیال در آثار محی الدین بن عربی

منظومه خیال در آثار محی الدین بن عربی

از ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱ اسفند ۱۴۰۲

تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله مقدماتی)

تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله مقدماتی)

از ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

هخامنشیان و صلح جهانی

هخامنشیان و صلح جهانی

از ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

فشرده فن ترجمۀ   پیشرفته

فشرده فن ترجمۀ پیشرفته

از ۰۴ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳ دی ۱۴۰۲

بازی‌های تفکرخلاق

بازی‌های تفکرخلاق

از ۲۱ دی ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۱ دی ۱۴۰۲