نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۴۱۴ مورد.
آشنایی با ساختار بودجه و بودجه ­ریزی در ایران

آشنایی با ساختار بودجه و بودجه ­ریزی در ایران

از ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

مفهوم شناسی نقوش تخت جمشید

مفهوم شناسی نقوش تخت جمشید

از ۱۰ مهر ۱۴۰۰ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۰

تاریخ اجتماعی ایران

تاریخ اجتماعی ایران

از ۱۰ آبان ۱۴۰۰ تا ۱۳ دی ۱۴۰۰

درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی (پیشرفته)

درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی (پیشرفته)

از ۰۵ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۰