نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۶۶۹ مورد.
مدرسه زمستانی  نسبت فلسفه دین و دین

مدرسه زمستانی نسبت فلسفه دین و دین

از ۱۱ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴ دی ۱۴۰۱

زبان شناسی رایانشی

زبان شناسی رایانشی

از ۰۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۱

باستان­ شناسی و تاریخ هخامنشیان در آسیای صغیر

باستان­ شناسی و تاریخ هخامنشیان در آسیای صغیر

از ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

باستان­ شناسی و تاریخ هخامنشیان در قفقاز

باستان­ شناسی و تاریخ هخامنشیان در قفقاز

از ۰۳ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۳ دی ۱۴۰۱

تجزیه و تحلیل داده ها: کدگذاری داده های پژوهش کیفی

تجزیه و تحلیل داده ها: کدگذاری داده های پژوهش کیفی

از ۰۱ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۱ دی ۱۴۰۱

ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی

ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی

از ۲۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

تاریخ شفاهی با رویکرد مستندسازی سازمانها و نهادهای علمی

تاریخ شفاهی با رویکرد مستندسازی سازمانها و نهادهای علمی

از ۱۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۱

روش شناسی مطالعات تاریخی؛ تاریخ مفهوم

روش شناسی مطالعات تاریخی؛ تاریخ مفهوم

از ۱۱ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۱ دی ۱۴۰۱

انقلاب ­های علمی؛ دوره مقدماتی

انقلاب ­های علمی؛ دوره مقدماتی

از ۰۷ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۷ دی ۱۴۰۱

فلسفه تاریخ؛ دوره مقدماتی

فلسفه تاریخ؛ دوره مقدماتی

از ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۱

تاریخ اجتماعی ایران

تاریخ اجتماعی ایران

از ۲۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۱