نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۶۶۹ مورد.
مدرسه زمستانه روش تحقیق کیفی:  تحلیل تطبیقی متغیر محور

مدرسه زمستانه روش تحقیق کیفی: تحلیل تطبیقی متغیر محور

از ۰۴ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۱

مدرسه زمستانی روش تحقیق کیفی:  گراندد تئوری

مدرسه زمستانی روش تحقیق کیفی: گراندد تئوری

از ۰۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۰۳ اسفند ۱۴۰۱

مدرسه زمستانه روش تحقیق کیفی:  روش تحلیل گفتمان

مدرسه زمستانه روش تحقیق کیفی: روش تحلیل گفتمان

از ۰۲ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۰۲ اسفند ۱۴۰۱

مدرسه زمستانه روش تحقیق کیفی:  مردم‌نگاری

مدرسه زمستانه روش تحقیق کیفی: مردم‌نگاری

از ۰۱ اسفند ۱۴۰۱ تا ۰۱ اسفند ۱۴۰۱

مدرسه زمستانه: روش تحقیق کیفی

مدرسه زمستانه: روش تحقیق کیفی

از ۰۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۰۵ اسفند ۱۴۰۱

تحلیل نشانه‌معناشناختی تابلوهای عاشورایی

تحلیل نشانه‌معناشناختی تابلوهای عاشورایی

از ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ تا ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

دوره جامع تربیت مشاور تحصیلی

دوره جامع تربیت مشاور تحصیلی

از ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

مقاله نویسی؛ کارگاه سوم: نگارش و پردازش

مقاله نویسی؛ کارگاه سوم: نگارش و پردازش

از ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

مقاله نویسی؛ کارگاه اول: مساله پژوهی

مقاله نویسی؛ کارگاه اول: مساله پژوهی

از ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

روش شناسی تاریخی؛ تاریخ مفهوم

روش شناسی تاریخی؛ تاریخ مفهوم

از ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ تا ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

با مولانا و فیه مافیه (۹)

با مولانا و فیه مافیه (۹)

از ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۱