نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۵۳۳ مورد.
معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هشتم)

معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هشتم)

از ۲۷ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۰

با مولانا و فیه مافیه (۷)

با مولانا و فیه مافیه (۷)

از ۰۳ آذر ۱۴۰۰ تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

آشنایی با روش سناریوپردازی

آشنایی با روش سناریوپردازی

از ۲۵ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۰

آشنایی با آینده پژوهی، روش‌ها و رویکردها

آشنایی با آینده پژوهی، روش‌ها و رویکردها

از ۱۱ آبان ۱۴۰۰ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۰

آسیب شناسی دارالتادیب ها در دوران پهلوی

آسیب شناسی دارالتادیب ها در دوران پهلوی

از ۲۶ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۰

در محضر مثنوی

در محضر مثنوی

از ۰۸ مهر ۱۴۰۰ تا ۲۹ مهر ۱۴۰۰

آشنایی با ساختار بودجه و بودجه ­ریزی در ایران

آشنایی با ساختار بودجه و بودجه ­ریزی در ایران

از ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۰