فیلتر های جستجو: مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۲ مورد.
با مولانا و فیه مافیه (دوره هشتم)

با مولانا و فیه مافیه (دوره هشتم)

از ۰۴ آبان ۱۴۰۱ تا ۰۲ آذر ۱۴۰۱

نسخه‌شناسی فارسی (دوره مقدماتی)

نسخه‌شناسی فارسی (دوره مقدماتی)

از ۲۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

با مولانا و فیه مافیه (۷)

با مولانا و فیه مافیه (۷)

از ۰۳ آذر ۱۴۰۰ تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

آسیب شناسی دارالتادیب ها در دوران پهلوی

آسیب شناسی دارالتادیب ها در دوران پهلوی

از ۲۶ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۰

مرور نظام‌مند

مرور نظام‌مند

از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۰