فیلتر های جستجو: مرکز مطالعات علوم قرآنی

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۱ مورد.
معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هشتم)

معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هشتم)

از ۲۷ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۰

معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هفتم)

معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هفتم)

از ۲۲ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۹

معناشناسی صبر در قرآن کریم

معناشناسی صبر در قرآن کریم

از ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۸

فقه الحدیث

فقه الحدیث

از ۰۲ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷

"اصل مادینه هستی" و تجلی آن در فرهنگ اسلامی

"اصل مادینه هستی" و تجلی آن در فرهنگ اسلامی

از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

روش ها و مکاتب تفسیری

روش ها و مکاتب تفسیری

از ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷