فیلتر های جستجو: در حال ثبت نام

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۹ مورد.
تاریخ شفاهی با رویکرد مستندسازی سازمانها و نهادهای علمی

تاریخ شفاهی با رویکرد مستندسازی سازمانها و نهادهای علمی

از ۱۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۱

روش شناسی مطالعات تاریخی(۱) ؛ تاریخ مفهوم

روش شناسی مطالعات تاریخی(۱) ؛ تاریخ مفهوم

از ۲۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۴۰۱

انقلاب­های علمی؛ دوره مقدماتی

انقلاب­های علمی؛ دوره مقدماتی

از ۰۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۹ آذر ۱۴۰۱

فلسفه تاریخ؛ دوره مقدماتی

فلسفه تاریخ؛ دوره مقدماتی

از ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱ آبان ۱۴۰۱

تاریخ اجتماعی ایران

تاریخ اجتماعی ایران

از ۱۱ آبان ۱۴۰۱ تا ۱۴ دی ۱۴۰۱

نظریه گفتمان لاکلا و موفه

نظریه گفتمان لاکلا و موفه

از ۲۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۱

زندگینامه نویسی

زندگینامه نویسی

از ۲۰ آذر ۱۴۰۱ تا ۰۴ دی ۱۴۰۱

مفهوم شناسی نقوش تخت جمشید

مفهوم شناسی نقوش تخت جمشید

از ۲۳ مهر ۱۴۰۱ تا ۲۳ مهر ۱۴۰۱

با مولانا و فیه مافیه (دوره هشتم)

با مولانا و فیه مافیه (دوره هشتم)

از ۰۴ آبان ۱۴۰۱ تا ۰۲ آذر ۱۴۰۱