فیلتر های جستجو: در حال ثبت نام

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

از ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

نقد و نبوغ

نقد و نبوغ

از ۰۹ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۹ تیر ۱۴۰۱

مساله نفت در ایران

مساله نفت در ایران

از ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ تا ۰۹ شهریور ۱۴۰۱

اصول فقه به شیوه تفکر انتقادی

اصول فقه به شیوه تفکر انتقادی

از ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۱

تست به پرداخت۲

تست به پرداخت۲

از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۱