فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۵۸ مورد.
تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله مقدماتی)

تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله مقدماتی)

از ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

هخامنشیان و صلح جهانی

هخامنشیان و صلح جهانی

از ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

فشرده فن ترجمۀ   پیشرفته

فشرده فن ترجمۀ پیشرفته

از ۰۴ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳ دی ۱۴۰۲

بازی‌های تفکرخلاق

بازی‌های تفکرخلاق

از ۲۱ دی ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۱ دی ۱۴۰۲

سنجۀ علم بر تجربۀ   دینی؛ بررسی دیدگاه ویلیام آلستون

سنجۀ علم بر تجربۀ دینی؛ بررسی دیدگاه ویلیام آلستون

از ۰۵ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

با مولانا و فیه مافیه۱۱

با مولانا و فیه مافیه۱۱

از ۰۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۲

شرح جامع مثنوی معنوی (۱)

شرح جامع مثنوی معنوی (۱)

از ۰۷ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۸ آذر ۱۴۰۲

قرآن و کهن الگوها

قرآن و کهن الگوها

از ۰۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۰۳ دی ۱۴۰۲

مبانی ادبیات شفاهی

مبانی ادبیات شفاهی

از ۱۹ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

آموزه های تربیتی فلسفه برای کودکان برای والدین

آموزه های تربیتی فلسفه برای کودکان برای والدین

از ۰۹ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۲