فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۴۷۲ مورد.
مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

از ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل نشانه‌معناشناختی تابلوهای عاشورایی

تحلیل نشانه‌معناشناختی تابلوهای عاشورایی

از ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ تا ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

تجزیه و تحلیل داده ها: کدگذاری داده های پژوهش کیفی

تجزیه و تحلیل داده ها: کدگذاری داده های پژوهش کیفی

از ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۹ فروردین ۱۴۰۱