نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۵۳۳ مورد.
اینترنت اشیاء (IOT) مقدماتی و آشنایی با BMS

اینترنت اشیاء (IOT) مقدماتی و آشنایی با BMS

از ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

روش‌های انجام مطالعات پدیدارشناسی

روش‌های انجام مطالعات پدیدارشناسی

از ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۰

مقدمه ای بر نوآوری های مالی

مقدمه ای بر نوآوری های مالی

از ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ تا ۰۷ بهمن ۱۴۰۰

تربیت مشاور تحصیلی

تربیت مشاور تحصیلی

از ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ تا ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

اینترنت اشیا و کسب و کار

اینترنت اشیا و کسب و کار

از ۰۸ اسفند ۱۴۰۰ تا ۰۸ اسفند ۱۴۰۰

هندسه و تزیینات در معماری

هندسه و تزیینات در معماری

از ۱۵ دی ۱۴۰۰ تا ۱۵ دی ۱۴۰۰

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

از ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

نسخه‌شناسی فارسی (دوره مقدماتی)

نسخه‌شناسی فارسی (دوره مقدماتی)

از ۲۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۰