نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۶۶۹ مورد.
روش‌شناسی تحقیق در علوم انسانی

روش‌شناسی تحقیق در علوم انسانی

از ۲۱ تیر ۱۴۰۲ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۲

زندگی‌نامه نویسی

زندگی‌نامه نویسی

از ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

فن ترجمۀ   پیشرفتۀ متون تخصصی علوم انسانی

فن ترجمۀ پیشرفتۀ متون تخصصی علوم انسانی

از ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۳ مهر ۱۴۰۲

تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله مقدماتی)

تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله مقدماتی)

از ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۲ تیر ۱۴۰۲