نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۶۶۹ مورد.
تغییر از آنچه هستم به آنچه می خواهم باشم

تغییر از آنچه هستم به آنچه می خواهم باشم

از ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۲

کارگاه آموزشی تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله مقدماتی)

کارگاه آموزشی تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله مقدماتی)

از ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

تجزیه و تحلیل داده‌ها: کدگذاری داده‌های پژوهش کیفی

تجزیه و تحلیل داده‌ها: کدگذاری داده‌های پژوهش کیفی

از ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

روش تحقیق کیفی؛ گراندد تئوری

روش تحقیق کیفی؛ گراندد تئوری

از ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

روش تحقیق کیفی؛ پدیدارشناسی

روش تحقیق کیفی؛ پدیدارشناسی

از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

آشنایی با نرم افزار ؛ تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی MAXQDA

آشنایی با نرم افزار ؛ تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی MAXQDA

از ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

فلسفه تاریخ؛ دوره تکمیلی

فلسفه تاریخ؛ دوره تکمیلی

از ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

از ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

عقلانیت در روایتی زنانه (گفتمان قرآنی)

عقلانیت در روایتی زنانه (گفتمان قرآنی)

از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

دستور پیشرفته زبان حقوقی

دستور پیشرفته زبان حقوقی

از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی

ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی

از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹ تیر ۱۴۰۲

تجزیه و تحلیل داده‌ها: کدگذاری داده‌های پژوهش کیفی

تجزیه و تحلیل داده‌ها: کدگذاری داده‌های پژوهش کیفی

از ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

دانش افزایی:سواد تکنولوژی

دانش افزایی:سواد تکنولوژی

از ۰۹ اسفند ۱۴۰۱ تا ۰۹ اسفند ۱۴۰۱

مدرسه زمستانی روش تحقیق کیفی: تحلیل تطبیقی  وابسته به مسیر

مدرسه زمستانی روش تحقیق کیفی: تحلیل تطبیقی وابسته به مسیر

از ۰۵ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۰۵ اسفند ۱۴۰۱