فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۸۵ تا ۹۶ مورد از کل ۴۷۲ مورد.
علم بیان و کارکرد آن در نثر عرفانی فارسی

علم بیان و کارکرد آن در نثر عرفانی فارسی

از ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

برنامه‌نویسی مقدماتی با نرم‌افزار Praat

برنامه‌نویسی مقدماتی با نرم‌افزار Praat

از ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

ماهیت معناشناختی و نحوی آهنگ در فارسی

ماهیت معناشناختی و نحوی آهنگ در فارسی

از ۱۱ مهر ۱۴۰۰ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۰

مساله ایران

مساله ایران

از ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۰

تست به پرداخت

تست به پرداخت

از ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

با مولانا و فیه مافیه ۶

با مولانا و فیه مافیه ۶

از ۲۳ تیر ۱۴۰۰ تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۰