نمایش ۳۷ تا ۴۸ مورد از کل ۵۲۸ مورد.
کارگاه دوم: خبرنویسی علمی برای رسانه

کارگاه دوم: خبرنویسی علمی برای رسانه

از ۰۷ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۷ تیر ۱۴۰۱

معرفت شناسی اجتماعی

معرفت شناسی اجتماعی

از ۱۵ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۵ تیر ۱۴۰۱

مبانی مطالعات سکه‌شناختی

مبانی مطالعات سکه‌شناختی

از ۱۴ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

از ۰۱ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۲ تیر ۱۴۰۱