نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۵۳۳ مورد.
جامع روزنامه نگاری علم و فناوری

جامع روزنامه نگاری علم و فناوری

از ۰۵ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

مقدمات پژوهش

مقدمات پژوهش

از ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۰۶ مهر ۱۴۰۱

اصول فقه به شیوه تفکر انتقادی

اصول فقه به شیوه تفکر انتقادی

از ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۱

آموزش تفکر خلاق

آموزش تفکر خلاق

از ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

از ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

آشنایی با طرح های پژوهش نظریه پردازی داده بنیاد

آشنایی با طرح های پژوهش نظریه پردازی داده بنیاد

از ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

تحلیل گفتمان انتقادی

تحلیل گفتمان انتقادی

از ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ی سکه‌های اشکانی

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ی سکه‌های اشکانی

از ۰۸ شهریور ۱۴۰۱ تا ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

اینفودمی، اخبار جعلی و شبه علم

اینفودمی، اخبار جعلی و شبه علم

از ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ تا ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

زمینه ها و چشم اندازهای علم و فناوری

زمینه ها و چشم اندازهای علم و فناوری

از ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ تا ۰۲ مرداد ۱۴۰۱

داستان نویسی علمی- تخیلی دررسانه

داستان نویسی علمی- تخیلی دررسانه

از ۲۸ تیر ۱۴۰۱ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۱

سردبیری رسانه علمی

سردبیری رسانه علمی

از ۲۶ تیر ۱۴۰۱ تا ۲۶ تیر ۱۴۰۱

یادداشت نویسی علمی برای رسانه

یادداشت نویسی علمی برای رسانه

از ۲۰ تیر ۱۴۰۱ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۱