نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۶۶۹ مورد.
آشنایی با طرح های پژوهش نظریه پردازی داده بنیاد

آشنایی با طرح های پژوهش نظریه پردازی داده بنیاد

از ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

با مولانا و فیه مافیه (۸)

با مولانا و فیه مافیه (۸)

از ۱۱ آبان ۱۴۰۱ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۱

مفهوم شناسی نقوش تخت جمشید

مفهوم شناسی نقوش تخت جمشید

از ۳۰ مهر ۱۴۰۱ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۱

تحلیل گفتمان انتقادی

تحلیل گفتمان انتقادی

از ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ی سکه‌های اشکانی

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ی سکه‌های اشکانی

از ۰۸ شهریور ۱۴۰۱ تا ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

آینده پژوهی و تاریخ اکنون

آینده پژوهی و تاریخ اکنون

از ۱۲ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اینفودمی، اخبار جعلی و شبه علم

اینفودمی، اخبار جعلی و شبه علم

از ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ تا ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

زمینه ها و چشم اندازهای علم و فناوری

زمینه ها و چشم اندازهای علم و فناوری

از ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ تا ۰۲ مرداد ۱۴۰۱

داستان نویسی علمی- تخیلی دررسانه

داستان نویسی علمی- تخیلی دررسانه

از ۲۸ تیر ۱۴۰۱ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۱

سردبیری رسانه علمی

سردبیری رسانه علمی

از ۲۶ تیر ۱۴۰۱ تا ۲۶ تیر ۱۴۰۱

یادداشت نویسی علمی برای رسانه

یادداشت نویسی علمی برای رسانه

از ۲۰ تیر ۱۴۰۱ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۱

گفتگو با دانشمندان و متخصصان در رسانه

گفتگو با دانشمندان و متخصصان در رسانه

از ۱۴ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱

گزارش نویسی علمی برای رسانه ها

گزارش نویسی علمی برای رسانه ها

از ۱۲ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۲ تیر ۱۴۰۱