فیلتر های جستجو: در حال ثبت نام

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۹ مورد.
تاریخ شفاهی با رویکرد مستندسازی سازمانها و نهادهای علمی

تاریخ شفاهی با رویکرد مستندسازی سازمانها و نهادهای علمی

از ۱۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۱

روش شناسی مطالعات تاریخی(۱) ؛ تاریخ مفهوم

روش شناسی مطالعات تاریخی(۱) ؛ تاریخ مفهوم

از ۲۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۴۰۱

انقلاب­های علمی؛ دوره مقدماتی

انقلاب­های علمی؛ دوره مقدماتی

از ۰۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۹ آذر ۱۴۰۱

فلسفه تاریخ؛ دوره مقدماتی

فلسفه تاریخ؛ دوره مقدماتی

از ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱ آبان ۱۴۰۱

تاریخ اجتماعی ایران

تاریخ اجتماعی ایران

از ۱۱ آبان ۱۴۰۱ تا ۱۴ دی ۱۴۰۱

نظریه گفتمان لاکلا و موفه

نظریه گفتمان لاکلا و موفه

از ۲۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۱

زندگینامه نویسی

زندگینامه نویسی

از ۲۰ آذر ۱۴۰۱ تا ۰۴ دی ۱۴۰۱