فیلتر های جستجو: پژوهشکده اخلاق و تربیت

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۹ مورد.
آموزش تفکر خلاق

آموزش تفکر خلاق

از ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

تربیت مشاور تحصیلی

تربیت مشاور تحصیلی

از ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ تا ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

تیپ شناسی شخصیت

تیپ شناسی شخصیت

از ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

تفسیر بالینی آزمون هوش وکسلر

تفسیر بالینی آزمون هوش وکسلر

از ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۹