نمایش ۷۳ تا ۸۴ مورد از کل ۵۲۸ مورد.
مقدمه ای بر نوآوری های مالی

مقدمه ای بر نوآوری های مالی

از ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ تا ۰۷ بهمن ۱۴۰۰

تربیت مشاور تحصیلی

تربیت مشاور تحصیلی

از ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ تا ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

اینترنت اشیا و کسب و کار

اینترنت اشیا و کسب و کار

از ۰۸ اسفند ۱۴۰۰ تا ۰۸ اسفند ۱۴۰۰

هندسه و تزیینات در معماری

هندسه و تزیینات در معماری

از ۱۵ دی ۱۴۰۰ تا ۱۵ دی ۱۴۰۰

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

از ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۰