فیلتر های جستجو: در حال ثبت نام

نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱نسخه‌شناسی فارسی (دوره مقدماتی)۲۱ دی ۱۴۰۰۲۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۱نوشاد رکنیثبت نام
۲آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی MAXQDA۰۴ بهمن ۱۴۰۰۰۳ بهمن ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۶دکتر معصومه شفعتیثبت نام
۳نگرش دستگاه نظری نهادگرایی جدید به فناوری- از ماهیت تا سیاست‌گذاری۱۸ آذر ۱۴۰۰۱۷ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۲دکتر سعید نایبثبت نام
۴سلسله کارگاه‌های تحلیل گفتمان؛ کارگاه سوم تحلیل گفتمان انتقادی۲۵ آذر ۱۴۰۰۱۷ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۲دکتر نیره دلیرثبت نام
۵آشنایی با روش پژوهش در نوشتگان۱۰ آذر ۱۴۰۰۱۰ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۱دکتر حوریه احدیثبت نام
۶سلسله کارگاه‌های تحلیل گفتمان؛ کارگاه دوم نظریه گفتمان لاکلا و موفه۱۸ آذر ۱۴۰۰۱۷ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۰دکتر لیلا نجفیان رضویثبت نام
۷بررسی آثار نویسندگان زن ایرانی با نگاهی به ژانرها و مکتب های ادبی۰۸ آذر ۱۴۰۰۰۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۳آقای رضا نجفیثبت نام
۸روش تحقیق کیفی : مصاحبه پژوهشی۱۶ آذر ۱۴۰۰۱۵ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۸دکتر معصومه شفعتیثبت نام
۹آشنایی با تاریخ و باستان­شناسی هخامنشیان در قفقاز۲۷ آذر ۱۴۰۰۲۴ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۷دکتر مهسا ویسیثبت نام
۱۰آشنایی با مدیریت آب در روزگار ساسانی و سده­های نخستین اسلامی۱۸ اسفند ۱۴۰۰۰۸ اسفند ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۶دکتر ابراهیم رایگانیثبت نام
۱۱آینده پژوهی و تاریخ: کارگاه دوم: از «تاریخ پژوهیِ» علوم انسانی تا «آینده پژوهیِ» علوم انسانی (مقدمه ای فلسفی- علم شناختی)۱۴ دی ۱۴۰۰۱۳ دی ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۷دکتر مالک شجاعی جشوقانیثبت نام
۱۲مبانی و کاربست روش تحلیل روایت در پژوهش تاریخی (کارگاه دوم)۲۰ دی ۱۴۰۰۱۸ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۹دکتر محمدامیر احمدزادهثبت نام
۱۳آشنایی با تاریخ و باستان­شناسی هخامنشیان در آسیای صغیر۲۵ دی ۱۴۰۰۱۸ دی ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۹دکتر مهسا ویسیثبت نام
۱۴آسیب شناسی رفتار زندانبان ها با زندانیان دوران پهلوی(۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۲)۱۷ آذر ۱۴۰۰۱۶ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۴دکتر یعقوب خزائیثبت نام
۱۵سلسله کارگاه‌های تحلیل گفتمان؛ کارگاه پنجم درآمدی بر تحلیل تاریخی-گفتمانی روث ووداک۲۷ دی ۱۴۰۰۲۵ دی ۱۴۰۰ | ۱۵:۲۵دکتر فاطمه طاهرخانیثبت نام
۱۶سلسله کارگاه‌های تحلیل گفتمان؛ کارگاه چهارم درآمدی بر رویکرد تئو ون لیون به تحلیل گفتمان۱۳ دی ۱۴۰۰۱۱ دی ۱۴۰۰ | ۱۵:۱۹دکتر فاطمه طاهرخانیثبت نام
۱۷مبانی و کاربست روش تحلیل روایت در پژوهش تاریخی (کارگاه سوم)۱۸ بهمن ۱۴۰۰۰۳ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۵:۰۷دکتر محمدامیر احمدزادهثبت نام
۱۸مبانی و کاربست روش تحلیل روایت در پژوهش تاریخی (کارگاه اول)۲۲ آذر ۱۴۰۰۲۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۲دکتر محمدامیر احمدزادهثبت نام
۱۹تست به پرداخت۲۱۲ مرداد ۱۴۰۰نا محدودثبت نام