نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۶۶۹ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱آموزش مقدماتی سیستم عامل لینوکس و زبان برنامه نویسی پایتون۲۹ فروردین ۱۴۰۳۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۵:۰۹دکتر مسعود قیومیثبت نام
۲متن‌خوانی زبان تخصصی علوم انسانی (آموزش فنون پیشرفته ترجمه)۰۷ اسفند ۱۴۰۲۰۷ اسفند ۱۴۰۲ | ۰۹:۳۴دکتر سلمان صادقی زادهمشاهده
۳مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت۰۹ اسفند ۱۴۰۲۰۷ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۹دکتر داود مهرابیمشاهده
۴کاربرد تحلیل محتوای کیفی در پژوهش‌های تاریخ اجتماعی۱۰ اسفند ۱۴۰۲۰۹ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۴:۳۷دکتر صفورا برومند , ویدا همرازثبت نام
۵ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ سکه‌های ساسانی۱۴ اسفند ۱۴۰۲۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | ۰۹:۴۱دکتر صفورا برومندثبت نام
۶بازی‌های تفکرخلاق۱۷ اسفند ۱۴۰۲۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۲دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمی , دکتر سید نورالدین محمودیثبت نام
۷زبان انگلیسی - پیشرفته(مخصوص دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)۰۷ بهمن ۱۴۰۲۰۱ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۶:۴۱دکتر عبدالمجید مبلغی , دکتر سید بیوک محمدیمشاهده
۸تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله کارورزی) بصورت مجازی (مخصوص شرکت کنندگان دوره عملی پژوهشگاه )۲۴ دی ۱۴۰۲۱۹ دی ۱۴۰۲ | ۱۴:۲۹دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمیمشاهده
۹کاربرد داده‌های دیداری - شنیداری در پژوهش‌های تاریخ اجتماعی۲۵ بهمن ۱۴۰۲۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۸:۵۰دکتر صفورا برومند , ویدا همرازمشاهده
۱۰تاریخ اجتماعی ایران۱۱ بهمن ۱۴۰۲۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۸:۰۴دکتر الهام ملک زادهمشاهده
۱۱آموزش فلسفه کودکی: آشنایی با دیدگاه­های گرت متیوز در کتاب فلسفه کودکی۲۶ بهمن ۱۴۰۲۲۶ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۴۷دکتر سعید ناجیمشاهده
۱۲منظومه خیال در آثار محی الدین بن عربی۰۹ بهمن ۱۴۰۲۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۲دکتر مریم صانع پورمشاهده
۱۳تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله تکمیلی) این دوره مخصوص شرکت کنندگان در دوره مقدماتی پژوهشگاه علوم انسانی می باشد۲۴ بهمن ۱۴۰۲۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۸:۴۸دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمی , دکتر سید نورالدین محمودیمشاهده
۱۴تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله مقدماتی)۱۰ بهمن ۱۴۰۲۰۷ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۵:۰۹دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمی , دکتر سید نورالدین محمودیمشاهده
۱۵هخامنشیان و صلح جهانی۲۸ بهمن ۱۴۰۲۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۲:۳۳دکتر مهسا ویسیمشاهده
۱۶فشرده فن ترجمۀ پیشرفته۰۴ دی ۱۴۰۲۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۲۱:۴۵دکتر سلمان صادقی زادهمشاهده
۱۷بازی‌های تفکرخلاق۲۱ دی ۱۴۰۲۲۴ دی ۱۴۰۲ | ۰۷:۵۸دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر سید نورالدین محمودیمشاهده
۱۸کارگاه آموزشی تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله عملی) مخصوص شرکت کنندگان در دوره مقدماتی و تکمیلی پژوهشگاه و مطالعات فرهنگی می باشند۲۱ آذر ۱۴۰۲۱۳ آذر ۱۴۰۲ | ۱۲:۴۱دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمی , دکتر سید نورالدین محمودیمشاهده
۱۹سنجۀ علم بر تجربۀ دینی؛ بررسی دیدگاه ویلیام آلستون۰۵ دی ۱۴۰۲۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۴امیر صادقیمشاهده
۲۰کاربرد تبارشناسی فوکو در مطالعات الهیاتی و تاریخی: دشواره امنیت در سده نخستین اسلام۰۵ دی ۱۴۰۲۰۶ دی ۱۴۰۲ | ۱۵:۰۰دکتر عبدالمجید مبلغیمشاهده
۲۱با مولانا و فیه مافیه۱۱۰۸ آذر ۱۴۰۲۱۶ آبان ۱۴۰۲ | ۱۳:۴۴دکتر صالح زمانی جعفریمشاهده
۲۲شرح جامع مثنوی معنوی (۱)۰۷ آذر ۱۴۰۲۱۶ آبان ۱۴۰۲ | ۱۳:۳۰دکتر صالح زمانی جعفریمشاهده
۲۳قرآن و کهن الگوها۰۵ آذر ۱۴۰۲۱۲ دی ۱۴۰۲ | ۱۶:۰۰زهرا محققیانمشاهده
۲۴مبانی ادبیات شفاهی۱۹ دی ۱۴۰۲۳۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۱:۱۶دکتر محمد جعفری قنواتیمشاهده
۲۵آموزه های تربیتی فلسفه برای کودکان برای والدین۰۹ شهریور ۱۴۰۲۰۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۱:۴۰دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمی , دکتر سید نورالدین محمودیمشاهده
۲۶نخستین مدرسه آموزشی: علوم انسانی ایران در قرن گذشته؛ نشست دهم: رشته باستان‌شناسی۰۱ بهمن ۱۴۰۲۰۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۱۹دکتر مهسا ویسی , دکتر ابراهیم رایگانی , دکتر شاهین آریامنشمشاهده
۲۷نخستین مدرسه آموزشی: علوم انسانی ایران در قرن گذشته؛ نشست نهم: رشته فلسفه۰۸ بهمن ۱۴۰۲۰۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۰دکتر مهدی بنایی , دکتر مالک شجاعی جشوقانی , دکتر سیدمصطفی شهرآیینی , دکتر سیدجواد میریمشاهده
۲۸نخستین مدرسه آموزشی: علوم انسانی ایران در قرن گذشته؛ نشست هشتم: رشته تاریخ۱۷ دی ۱۴۰۲۲۰ دی ۱۴۰۲ | ۱۷:۱۸دکتر الهام ملک زاده , دکتر محمدامیر احمدزاده , دکتر علی سالاری شادیمشاهده
۲۹دانش افزایی: دانشگاه نسل چهارم؛ تبیین ضرورت انجام طرح کارفرمایی و فرصت مطالعاتی۱۱ دی ۱۴۰۲۲۳ دی ۱۴۰۲ | ۱۴:۱۲دکتر محمدسعید سیف , علی محمد سلطانیمشاهده
۳۰مفهوم شناسی نقوش تخت جمشید۱۱ بهمن ۱۴۰۲۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۹:۰۰دکتر مهسا ویسیمشاهده