به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بابت صدور گواهی (قبلا پرداخت شده است) رایگان

تاریخ : از ۰۵ دی ۱۴۰۰ تا ۰۸ دی ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۸ تا ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۵۸

طول دوره : ۲۸ساعت۱۴جلسه۲ساعته

ظرفیت کل : بدون محدودیت


تعداد بازدید:۶۵۷