تست برای گواهی آنلاین

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ رایگان رایگان

تاریخ : از ۰۲ مهر ۱۳۹۹ تا ۰۲ مهر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۰۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۴ تا ۰۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۴

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت


تعداد بازدید:۸۶۲