زبان دین و رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین، ترجمه و تفسیربندهای ۳ و ۴ متن آلمانی

 

 

گروه فلسفه دین پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

درسگفتار : زبان دین و رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین، ترجمه و تفسیربندهای 3 و 4 متن آلمانی

 

دکتر مهدی اصفهانی

(عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

مسئله زبان دین یکی از مهم ترین مباحث فلسفه دین در روزگار معاصر است. رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین یکی از آثار تاریخ ساز در فلسفه زبان است که هم بر حلقه وین و پوزیتیویسم منطقی و هم بر ویتگنشتاین متاخر تاثیر جدی گذاشته است. این درس‌گفتار می کوشد بصیرتی که در این متن ارائه شده است را در حوزه زبان دین به کار ببرد. بدین منظور البته نخست فهم درست متن هدف ما خواهد بود و سپس دستاورد های متن برای فلسفه دین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. موضوع اصلی تحقیق در این درسگفتار جستجو در پی دو پرسش است. نخست آن که بر مبنای این رساله نحوه دلالت در زبان دین چگونه است و دوم آن که آیا به طور معنادار می توان درباره امور غیر محسوسی که به حوزه الهیات تعلق دارند سخن گفت یا خیر.

در این مجموعه درس گفتار متن آلمانی قرائت و تفسیر خواهد شد.

ارتقای مهارت عملی بر توان ترجمه و تفسیر متون فلسفی از زبان اصلی (آلمانی)

شرکت در این دوره برای پژوهشگران فلسفه دین، فلسفه زبان، فلسفه ویتگنشتاین، فلسفه و عرفان تطبیقی و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

مدت زمان دوره : 32 ساعت ( 16 جلسه 2 ساعته ) 16 روز

زمان برگزاری: روز سه شنبه ها، ساعت 15 تا 17       تاریخ: 29 بهمن ماه 1398

هزینه ثبت نام: 700/000

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

sapp.ir/tamihcs

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی

 

 

روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام ۷۰۰٬۰۰۰ ریال

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲۴ تیر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۵ تا ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۵

طول دوره : ۳۲ساعت ( ۱۶ جلسه ۲ساعته ) ۱۶ روز

ظرفیت کل : بدون محدودیت


تعداد بازدید:۲۰۳۷