فلسفه دین در پیشگفتار (Vorrede) پدیدارشناسی روح هگل (تفسیر بندهای ۲۵ تا ۵۰ متن)

 

 

گروه فلسفه دین پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

درسگفتار : فلسفه دین در پیشگفتار (Vorrede) پدیدارشناسی روح هگل (تفسیر بندهای 25 تا 50 متن)

دکتر مهدی اصفهانی

(عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

پدیدار شناسی روح هگل یکی از نقاط اوج ایده آلیسم آلمانی و از پیچیده ترین متون کل تاریخ فلسفه است. معروف است  پیش‌گفتار این اثر چنان دشوار است که باید پس از پایان کتاب خوانده شود. شگفت آن‌که این مقدمه مملو از اشارات به الهیات به معنای عقلانی است که هگل در سر می‌پروراند. از این رو متنی بسیار در خور برای تامل در مضامین فلسفه دین به حساب می آید. او به روشنی الگوی الهیاتی که حاصل فلسفه ارائه شده در پدیدارشناسی روح است را با مدل های رایج در فلسفه و عرفان مسیحی مقایسه می کند، ارزیابی ای که برای روزگار معاصر ما در ایران بسیار مغتنم است.  دو نکته محوری در این کار نقد هگل به اندیشه رایج زمانه در حوزه فلسفه و عرفان و پیش‌نهادات او برای پیمودن درست تر راه فلسفه است. به لحاظ ملاحظات روش‌شناسانه ای که در این متن وجود دارد درک و تفسیر این متن یکی از ضروری ترین بایسته های فلسفه در ایران معاصر است.

در این مجموعه درس‌گفتارها متن آلمانی بند های 25 تا 50 این پیش گفتار سطر به سطر ترجمه و تفسیر شده به لوازم بحث از منظر فلسفه دین پرداخته خواهد شد.

با هدف افزایش دانش نظری مسئله حرکت متعلق شناسایی، مسئله حرکت فاعل شناسایی

و ارتقای مهارت عملی بر توان ترجمه و تفسیر متون فلسفی از زبان اصلی (آلمانی)

شرکت در این دوره برای پژوهشگران فلسفه دین، فلسفه زبان، فلسفه ویتگنشتاین، فلسفه و عرفان تطبیقی و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

 

مدت زمان دوره : 32 ساعت ( 16 جلسه 2 ساعته )16 روز

زمان برگزاری: روز یکشنبه ها، ساعت 15 تا 17      تاریخ: 27 بهمن ماه 1398

هزینه ثبت نام: 700/000

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

sapp.ir/tamihcs

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی

 

 

تعداد بازدید:۱۸۳۱