حکمت چین باستان (تمثیلات و معانی)مرحله دوم

 

پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

درسگفتار: حکمت چین باستان (تمثیلات و معانی)مرحله دوم

دکتر اسماعیل رادپور

(پژوهشگر موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با مفاهیم حکمی و عرفانی در چین باستان از رهگذر مطالعه تطبیقی خواهد بود. در میان سنن معنوی جهان (خاصه هنگامی که سنّت ایرانی‌اسلامی از یک سو و سنّت شرق دور از سوی دیگر مطمح نظر است) تفاهمی رخ نتواند داد مگر بر مبنایی حِکمی، مشروط به آنکه لفظ حکمت را محدود به اندیشه‌ای خاص مثلا محدود به فلسفه‌های متعارفینکنیم. از سوی دیگر، حوزه همگرایی‌ها در سنن شرقیمکاتب حکمی و طریقت‌های عرفانی است نظر به سه جنبه پیوسته آنها، یعنی معنویت، حکمت و رازآشنایی: معنویت برای عناصر وجودی و اخلاقیات درونی؛ حکمت برای عناصر معرفتی و علمی؛ و رازآشنایی برای عناصر متبرّک و زیبایی‌شناختی. تفاهم حقیقیِ سننِ ایرانی‌اسلامی و چینی تنها بر مبنایی حِکمی و از جانب نظرگاهی حکمی و عرفانی مقدور تواند بود، و دیگر انواع تفاهم در حوزه‌های مختلف (از قبیل هنر، علم، تمدّن) ممکن نیست مگر مبتنی بر تفاهم مذکور. امکان شناخت سنن دیگر موهبت زمانه ما است (بر خلاف آثار تخریبی انکارناپذیر این زمانه).

در دوره پیشین تحت عنوان حکمت چین باستان (تمثیلات و معانی 1) به بینش تمثیلی در حکمت چین باستان پرداخته شد و به کتابی رجوع شد که بنیاد حکمت تمثیلی در چین را تشکیل می‌دهد، یعنی یی‌جینگ (易經) یا دفتر تجلّیات. محور مباحث در دوره پیشین و این دوره محور بر مطالعه نوشته‌ای است به نام شی‌تْسی داجّوان (繫辭大傳روایت اعظم، تبیین منضم) که یکی از تعلیقات یا بال‌های ده‌گانه دفتر تجلّیات است. موضوع اصلی این نوشته بررسی رموز یی‌جینگ از نظرگاه حِکمی است.

همچون دوره پیشین، مطالعه شی‌تْسی همراه خواهد بود با شروح وانگ‌بی، حکیم دائویی و جُّو شی، حکیم کنفوسیوسی که در فهم پیچیدگی‌های متن بسیار راهگشایند. شی‌تْسی شامل دو فصل یا دو دفتر است. در دوره پیشین، نُه فصل دفتر یکم مطالعه و تفصیلاً شرح شد. در این دوره، علاوه بر مروری دوباره بر مطالب گذشته، فصول باقی مانده از دفتر یکم و کلّ دفتر دوم شرح، بررسی و ترجمه خواهد شد.

در این دوره همچنین، درباره یکی دیگر از تعلیقات یی‌جینگ به نام شّوُگوآ (說卦) که به معانی و نسبت‌های سه‌خطی‌های هشتگانه می‌پردازد، بحث خواهیم کرد. علاوه بر مطالعات اصلی، از جمله موضوعات دیگری که در این دوره به فراخور مباحث مطرح خواهد شد، نگاهی به بینش‌های عرفانی در تعلیم دائویی و بررسی جنبه‌های حکمی بعضی نویسه‌های چینی خواهد بود.

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی :

آشنایی با تعالیم عرفانی چین باستان

بینش تمثیلی در حکمت چین

فلسفه سه‌خطی‌های هشتگانه

تکوین عالم از نگاه یی‌جینگ

تأویلات عرفانی دفتر تجلّیات

 

باهدف افزایش دانش نظری آشنایی با سنّت حکمی و عرفانی چین

شرکت دراین دوره برای دانشجویان رشته ادیان و عرفان و فلسفه وبرای تمامی متخصصان وعلاقمندان علوم انسانی مفیداست.

مدت زمان دوره : 18ساعت ( 9جلسه2ساعته ) 9روز

زمان برگزاری: روزدوشنبه ها،ساعت14/30 تا 16/30: تاریخ: 16 دی ماه98

هزینه ثبت نام: 2/500/000ریال _ باتخفیف: 2/000/000ریال_ دانشجویان پژوهشگاه: 1/000/000ریال

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

sapp.ir/tamihcs

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکترصادق آئینه وند (64 غربی)

مرکزآموزشه ای آزادتخصصی علوم انسانی

عنوانساعت شروعساعت پایان
هر دوشنبه از تاریخ ۹۸/۱۰/۱۶ تا ۹۸/۱۲/۱۲۰۲:۳۰ بعدازظهر۰۴:۳۰ بعدازظهر
روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام آزاد ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۴ دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۱۶ دی ۱۳۹۸ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۲ تا ۱۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۲

طول دوره : ۱۸ ساعت ( ۹ جلسه ۲ ساعته ) ۹ روز

ظرفیت کل : بدون محدودیت


تعداد بازدید:۲۹۷۳