امر مطلق هگلی

 

 

گروه تاریخ و تمدن غرب پژوهشکده غربشناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی امر مطلق هگل

دکتر مزدک رجبی

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

امر مطلق Absolute مهمترین و بحث برانگیزترین وجه فلسفه هگل است که برای اندیشه به نحو عام و علوم اجتماعی و انسانی امروز به نحو خاص همچنان محل مناقشه و نیز مفهوم بنیادین درک بشر معاصر از سوژه و جهان پیرامونش است. در این کارگاه مفهوم مطلق در سه رساله پدیدارشناسی روح، دانش منطق و دایره المعارف دانشهای فلسفی تبیین و جایگاه آن در نظام اندیشه هگلی با فهمی جامع توضیح داده می‌شود. 

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی :

توضیح مفهوم مطلق در سه وجه از فلسفه هگل (پدیدارشناسی، منطق و فلسفه)

 

با هدف افزایش دانش نظری و فلسفی درباب مفاهیم مطلق، جامعیت و تمامیت

آموزش علمی و نظری همراه با تمرین عملی و کارگاهی

شرکت در این دوره برای دانشجویان رشته فلسفه، علوم اجتماعی و پژوهشگران حوزه مباحث نظری بنیادین

و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

مدت زمان دوره : 3 ساعت ( 1 جلسه 3 ساعته ) 1 روز

زمان برگزاری: روز چهارشنبه، ساعت 10 تا 13       تاریخ: .25دی ماه 1398

هزینه ثبت نام: 300/000ریال

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

sapp.ir/tamihcs

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی

عنوانساعت شروعساعت پایان
روز برگزاری۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۲۵ دی ۱۳۹۸ تا ۲۵ دی ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۵ تا ۲۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۵

طول دوره : ۳ ساعت ( ۱ جلسه۳ ساعته ) ۱ روز

ظرفیت کل : بدون محدودیت


تعداد بازدید:۲۱۳۱