تیپ شناسی شخصیت و عملکرد شغلی

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی: تیپ شناسی شخصیت و عملکرد شغلی

 

دکتر اسماعیل ناصری

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

شخصیت الگوهای نسبتاً باثبات و پایدار فکری، رفتاری و هیجانی هستند که در غالب موقعیت و زمان ها از فرد آشکار می شوند. شناخت شخصیت از مباحث اصلی حوزه خودشناسی است. تحقیقات در چند دهه اخیر نشان می دهند که ویژگی های شخصیتی افراد با بخش های مهم زندگی از جمله سلامت روانی، کیفیت ارتباط بین فردی، موفقیت شغلی، طول عمر، خلاقیت و سازگاری زناشویی ارتباط معناداری دارد. یکی از الگوهای معتبر برای بررسی تیپ های شخصیتی، الگوی پنج بزرگ (big five) است. در این الگو پنج عامل شخصیتی بی ثباتی هیجانی، برونگرایی، سازگاری، مسئولیت پذیری و گشودگی به تجارب و صفات تشکیل دهنده هر کدام معرفی می شوند. چند دهه تحقیق نشان داده است که عوامل الگوی پنج بزرگ می توانند پیش بینی کننده متغیرهایی از جمله سلامت روانی، رضایت زناشویی، کیفیت ارتباطات بین فردی، رضایت و موفقیت شغلی، انعطاف پذیری ذهنی در افراد باشند. در این دوره آموزشی، مفهوم شخصیت و ابعاد تشکیل دهنده آن با توجه به الگوی پنج بزرگ نشان داده می شوند.

 

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی :

معرفی تیپ­های شخصیتی براساس الگوی 5 عاملی

روش­های سنجش ویژگی­های شخصیتی

کاربرد تیپ­شناسی شخصیتی

رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و عملکرد شغلی

 

با هدف افزایش دانش نظری درباره مفهوم شخصیت و صفات تشکیل دهنده آن

ارتقای مهارت عملی در ارزیابی صفات شخصیتی و کاربست روشهای سنجش شخصیت

 

آموزش علمی و نظری همراه با تمرین عملی و کارگاهی

شرکت در این دوره برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

 

مدت زمان دوره : 2 ساعت ( 1 جلسه 2 ساعته ) 1 روز

زمان برگزاری: روز چهارشنبه، ساعت10 تا 12      تاریخ: 27آذرماه  1398

هزینه ثبت نام: رایگان

 

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

sapp.ir/tamihcs

مشاوره: 88624485

تهران- نمایشگاه بین المللی تهران سالن 5 طبقه 1-

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی

 

 

 

عنوانساعت شروعساعت پایان
روز برگزاری۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
تعداد بازدید:۱۵۹۵