فلسفه دین در پیشگفتار (Vorrede) پدیدارشناسی روح هگل، قرائت و تفسیر متن آلمانی

 

 

گروه فلسفه دین پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

درسگفتار : فلسفه دین در پیشگفتار (Vorrede) پدیدارشناسی روح هگل، قرائت و تفسیر متن آلمانی

 

دکتر مهدی اصفهانی

(عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

 

پدیدار شناسی روح هگل یکی از نقاط اوج ایده آلیسم آلمانی و از پیچیده ترین متون کل تاریخ فلسفه است. معروف است که پیشگفتار این اثر چنان دشوار است که باید پس از پایان کتاب خوانده شود. شگفت آن که این مقدمه مملو از اشارات الهیاتی به معنای عقلانی است که هگل در سر می پروراند. او به روشنی الگوی الهیاتی که حاصل فلسفه ارائه شده در پدیدارشناسی روح است را با مدل های رایج در فلسفه و عرفان مسیحی مقایسه می کند، ارزیابی ای که برای روزگار معاصر ما در ایران بسیار مغتنم است. در این مجموعه درسگفتارها متن آلمانی سطر به سطر ترجمه و تفسیر شده به لوازم بحث از منظر فلسفه دین پرداخته خواهد شد.

در هر جلسه در حدود یک صفحه از متن ترجمه و تفسیر می شود

 

ارتقای مهارت عملی بر توان ترجمه و تفسیر متون فلسفی از زبان اصلی (آلمانی)

 

شرکت در این دوره برای پژوهشگران فلسفه دین، فلسفه زبان، فلسفه ویتگنشتاین، فلسفه و عرفان تطبیقی و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

 

مدت زمان دوره : 24 ساعت ( 12 جلسه 2 ساعته ) 12 روز

زمان برگزاری: روز یکشنبه ها، ساعت 14تا 16       تاریخ: 12 ابان ماه  1398

هزینه ثبت نام: 500/000 ریال

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

sapp.ir/tamihcs

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی

 

 

 

 

عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه ۱ تا ۱۶ هر هفته یکشنبه ها از ۷ مهرماه۰۲:۰۰ بعدازظهر۰۴:۰۰ بعدازظهر
تعداد بازدید:۲۱۷۴