صورتبندی شناخت فلسفی جهان مدرن ۲

به نام خداوند جان و خرد

 

گروه پژوهشی تاریخ و تمدن غرب

 پژوهشکده غربشناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

درسگفتار

صورتبندی شناخت فلسفی جهان مدرن 2: پدیدارشناسی مفاهیم تاریخ و پیشرفت در ایران پیش از انقلاب

 

دکتر مزدک رجبی

(عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )

 

خلا جدی در زمینه ارائه یک صورتبندی فلسفی و جامع از جهان مدرن حتی در دوره های آموزشی گروه های فلسفه دانشگا های برتر کشورما مشهوداست. این دومین کارگاه تلاشی برای رفع این خلا است که در پژوهشگاه قصد ارائه آن را دارم. هدف و مسأله مورد نظر کارگاه ارائه یک صورتبندی نخستین و آغازین از جهان مدرن در و با فهم فلسفه مدرن از مفاهیم تاریخ و پیشرفت و پدیدارشناسی همان مفاهیم نزد آگاهی معاصر ایران است. در دومین سلسله از کارگاه ها نخست به مفاهیم تاریخ و پیشرفت در دوره روشنگری  با تمرکز بر فهم کانت پرداخته خواهد شد؛ درک کانتی از ایده تاریخ به مثابه ایده ای کلی و جهانشمول که امر اکنون را به ازلیت پیوند میدهد و دست پنهانی است که بشر را به سوی پیشرفت سوق میدهد. فهم کانت برای درک جهان مدرن از تاریخ و پیشرفت ضروری و حیاتی است. در بخش دوم کارگاه پدیدارشناسی مفاهیم تاریخ و پیشرفت در ایران معاصر از شکست ایران در جنگ با روسیه تا انقلاب 1357 در آگاهی روشنفکران و جریانهای فکری از راه تحلیل آثاری برگزیده انجام خواهد شد.

 

سرفصل و محتوای آموزشی کامل دوره :

توضیح و تبیین مفاهیم Secular تاریخ و پیشرفت در تلقی

توضیح کانت از ایده کلی تاریخ و پیشرفت

پدیدارشناسی مفاهیم نزد آگاهی جریانهای فکری ایران از جنگهای ایران و روس تا انقلاب 1357

 

با هدف افزایش دانش فلسفی درباره مفاهیم تاریخ و پیشرفت

شرکت در این دوره برای دانشجویان رشته فلسفه، حوزه علوم اجتماعی و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

*

مدت زمان دوره : 3 ساعت ( 1 جلسه 3 ساعته ) 1 روز

زمان برگزاری: روز چهارشنبه    ساعت 10 تا 13      تاریخ: 25 اردیبهشت ماه 98

***

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

sapp.ir/tamihcs

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی

 

 

 

 

 

 

عنوانساعت شروعساعت پایان
روز برگزاری۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
روش های ثبت نام
۱ هزینه اجرایی و برگزاری دوره ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۳ ساعت ( ۱ جلسه۳ ساعته ) ۱ روز

ظرفیت کل : بدون محدودیت


تعداد بازدید:۱۳۷۳