صورتبندی شناخت فلسفی جهان مدرن ۱: فهم "روشنگرانه" کانتی از زمان تاریخی

به نام خداوند جان و خرد

گروه پژوهشی تاریخ و تمدن غرب

  •   غربشناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

درسگفتار

صورتبندی شناخت فلسفی جهان مدرن 1: فهم "روشنگرانه" کانتی از زمان تاریخی

خلا جدی در زمینه ارائه یک صورتبندی فلسفی و جامع از جهان مدرن حتی در دوره های آموزشی گروه های فلسفه دانشگاه­های برتر کشورما مشهود است. هدف و مسأله مورد نظر کارگاه ارائه یک صورتبندی نخستین و آغازین از جهان مدرن و با فهم فلسفی مدرن است. این نخستین سلسله از کارگاه هاست که با درک زمان تاریخی در دوره روشنگری و با تمرکز بر فهم کانت از آن آغاز می­شود با چنین جلسه ای مفهوم مهم و حیاتی "سکولار" آشکار می­شود که به معنی حاضر و امر اکنونی است، و درک کانتی از ایده تاریخ به مثابه ایده ای کلی و جهان شمول که امر اکنون را به ازلیت پیوند می­دهد. این موضوع برای درک جهان مدرن بسیار ضروری و حیاتی است و بدون آن و دیگر موضوعاتی که در کارگاه های بعدی عرضه خواهد شد درک جهان مدرن ناممکن است.

سرفصل و محتوای آموزشی کامل دوره :

ایده کلی تاریخ: چگونگی نامتناهی شدن امر اکنونی با "زمان تاریخی" کانت

دکتر مزدک رجبی

(عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )

با هدف افزایش دانش فلسفی در باره دوره روشنگری

شرکت در این دوره برای دانشجویان رشته فلسفه، حوزه علوم اجتماعی و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی

 

 

عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
روش های ثبت نام
۱ هزینه های اجرایی و صدور گواهی ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ تا ۰۲ خرداد ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۰۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۳ ساعت ( ۱ جلسه ۳ ساعته ) ۱ روز

ظرفیت کل : ۲۰


تعداد بازدید:۱۹۳۲