نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۶۶۹ مورد.
مدیریت ریسک منابع انسانی

مدیریت ریسک منابع انسانی

از ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۳ تیر ۱۴۰۱

آموزش زبان سانسکریت

آموزش زبان سانسکریت

از ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۱

تفکر خلاق

تفکر خلاق

از ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

نظریه گفتمان لاکلا و موفه

نظریه گفتمان لاکلا و موفه

از ۲۶ آبان ۱۴۰۱ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۱

مقاله نویسی؛ مساله پژوهی و مرور نظام‌مند

مقاله نویسی؛ مساله پژوهی و مرور نظام‌مند

از ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

از ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

هکر محتوا در اینستاگرام

هکر محتوا در اینستاگرام

از ۰۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

زندگینامه نویسی

زندگینامه نویسی

از ۱۸ دی ۱۴۰۱ تا ۰۲ بهمن ۱۴۰۱