نمایش ۴۶ تا ۵۴ مورد از کل ۴۰۶ مورد.
رموز اشراقی شاهنامه (داستان سیاوخش)

رموز اشراقی شاهنامه (داستان سیاوخش)

از ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۰۳ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت مصرف رسانه در خانواده

مدیریت مصرف رسانه در خانواده

از ۲۸ تیر ۱۴۰۰ تا ۲۹ تیر ۱۴۰۰

زبان و زبان‌شناسی

زبان و زبان‌شناسی

از ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ تیر ۱۴۰۰

بازخوانی و تحلیل رمان‌ زنان مصر

بازخوانی و تحلیل رمان‌ زنان مصر

از ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ تا ۰۹ خرداد ۱۴۰۰

درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی

درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی

از ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

از روایت تا گفتمان : چالش های نشانه- معنایی متن ادبی

از روایت تا گفتمان : چالش های نشانه- معنایی متن ادبی

از ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

روش نظریه مبنایی (دوره پیشرفته)

روش نظریه مبنایی (دوره پیشرفته)

از ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰