نمایش ۶۱ تا ۷۲ مورد از کل ۵۲۸ مورد.
جستاری در شناخت آیین­های ایرانی

جستاری در شناخت آیین­های ایرانی

از ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

اینترنت اشیاء (IOT) مقدماتی و آشنایی با BMS

اینترنت اشیاء (IOT) مقدماتی و آشنایی با BMS

از ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

روش‌های انجام مطالعات پدیدارشناسی

روش‌های انجام مطالعات پدیدارشناسی

از ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۰