نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۶۶۹ مورد.
تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله تکمیلی)

تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله تکمیلی)

از ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۲

تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله عملی)

تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله عملی)

از ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۲

چندصدایی اخلاقی در دنیای مجازی

چندصدایی اخلاقی در دنیای مجازی

از ۰۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۴ دی ۱۴۰۲

تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله مقدماتی)۹ شهریور

تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله مقدماتی)۹ شهریور

از ۰۹ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

مساله نفت در ایران

مساله نفت در ایران

از ۱۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳ دی ۱۴۰۲

نقد داستان مدرنیستی معاصر در ایران (با رویکرد میان‌رشته‌ای)

نقد داستان مدرنیستی معاصر در ایران (با رویکرد میان‌رشته‌ای)

از ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۲

حروفچینی با لاتک

حروفچینی با لاتک

از ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۲

با مولانا و فیه مافیه (۱۰)

با مولانا و فیه مافیه (۱۰)

از ۰۵ مهر ۱۴۰۲ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۲

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ی سکه‌های اشکانی

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ی سکه‌های اشکانی

از ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

روش و آداب مناظره علمی

روش و آداب مناظره علمی

از ۱۷ تیر ۱۴۰۲ تا ۱۷ تیر ۱۴۰۲

مبانی مطالعات سکه‌شناختی

مبانی مطالعات سکه‌شناختی

از ۰۷ شهریور ۱۴۰۲ تا ۰۷ شهریور ۱۴۰۲