فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۱۳ تا ۲۴ مورد از کل ۵۱۲ مورد.
معرفت شناسی اجتماعی

معرفت شناسی اجتماعی

از ۱۵ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۵ تیر ۱۴۰۱

مبانی مطالعات سکه‌شناختی

مبانی مطالعات سکه‌شناختی

از ۱۴ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

از ۰۱ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۲ تیر ۱۴۰۱

جامع روزنامه نگاری علم و فناوری

جامع روزنامه نگاری علم و فناوری

از ۰۵ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

مقدمات پژوهش

مقدمات پژوهش

از ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۰۶ مهر ۱۴۰۱

اصول فقه به شیوه تفکر انتقادی

اصول فقه به شیوه تفکر انتقادی

از ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۱

آموزش تفکر خلاق

آموزش تفکر خلاق

از ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۱