نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۴۲۷ مورد.
معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هشتم)

معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هشتم)

از ۲۷ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۰

آشنایی با روش سناریوپردازی

آشنایی با روش سناریوپردازی

از ۲۵ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۰

آشنایی با آینده پژوهی، روش‌ها و رویکردها

آشنایی با آینده پژوهی، روش‌ها و رویکردها

از ۱۱ آبان ۱۴۰۰ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۰

با مولانا و فیه مافیه (۷)

با مولانا و فیه مافیه (۷)

از ۰۳ آذر ۱۴۰۰ تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

آسیب شناسی دارالتادیب ها در دوران پهلوی

آسیب شناسی دارالتادیب ها در دوران پهلوی

از ۲۶ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۰

تاریخ اجتماعی ایران

تاریخ اجتماعی ایران

از ۱۰ آبان ۱۴۰۰ تا ۱۳ دی ۱۴۰۰