نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۴۶۴ مورد.
دوره جامع تربیت مشاور تحصیلی

دوره جامع تربیت مشاور تحصیلی

از ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ تا ۰۵ اسفند ۱۴۰۰

روش‌های انجام مطالعات پدیدارشناسی

روش‌های انجام مطالعات پدیدارشناسی

از ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۰

مقدمه ای بر نوآوری های مالی

مقدمه ای بر نوآوری های مالی

از ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ تا ۰۷ بهمن ۱۴۰۰

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

از ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

اینترنت اشیاء (IOT) مقدماتی و آشنایی با BMS

اینترنت اشیاء (IOT) مقدماتی و آشنایی با BMS

از ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۰