فیلتر های جستجو: گروه پژوهشی مدیریت

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
روش‌های انجام مطالعات پدیدارشناسی

روش‌های انجام مطالعات پدیدارشناسی

از ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۰

آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS

آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS

از ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ تا ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰