فیلتر های جستجو: پژوهشکده مطالعات اجتماعی

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۴ مورد.
فشرده فن ترجمۀ   پیشرفته

فشرده فن ترجمۀ پیشرفته

از ۰۴ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳ دی ۱۴۰۲

چندصدایی اخلاقی در دنیای مجازی

چندصدایی اخلاقی در دنیای مجازی

از ۰۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۴ دی ۱۴۰۲

روش و آداب مناظره علمی

روش و آداب مناظره علمی

از ۱۷ تیر ۱۴۰۲ تا ۱۷ تیر ۱۴۰۲

فن ترجمۀ   پیشرفتۀ متون تخصصی علوم انسانی

فن ترجمۀ پیشرفتۀ متون تخصصی علوم انسانی

از ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۳ مهر ۱۴۰۲

تغییر از آنچه هستم به آنچه می خواهم باشم

تغییر از آنچه هستم به آنچه می خواهم باشم

از ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۲

تجزیه و تحلیل داده‌ها: کدگذاری داده‌های پژوهش کیفی

تجزیه و تحلیل داده‌ها: کدگذاری داده‌های پژوهش کیفی

از ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

روش تحقیق کیفی؛ گراندد تئوری

روش تحقیق کیفی؛ گراندد تئوری

از ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

روش تحقیق کیفی؛ پدیدارشناسی

روش تحقیق کیفی؛ پدیدارشناسی

از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

آشنایی با نرم افزار ؛ تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی MAXQDA

آشنایی با نرم افزار ؛ تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی MAXQDA

از ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

فلسفه تاریخ؛ دوره تکمیلی

فلسفه تاریخ؛ دوره تکمیلی

از ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

از ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

عقلانیت در روایتی زنانه (گفتمان قرآنی)

عقلانیت در روایتی زنانه (گفتمان قرآنی)

از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

تجزیه و تحلیل داده‌ها: کدگذاری داده‌های پژوهش کیفی

تجزیه و تحلیل داده‌ها: کدگذاری داده‌های پژوهش کیفی

از ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

مدرسه زمستانی روش تحقیق کیفی: تحلیل تطبیقی  وابسته به مسیر

مدرسه زمستانی روش تحقیق کیفی: تحلیل تطبیقی وابسته به مسیر

از ۰۵ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۰۵ اسفند ۱۴۰۱

مدرسه زمستانه روش تحقیق کیفی:  تحلیل تطبیقی متغیر محور

مدرسه زمستانه روش تحقیق کیفی: تحلیل تطبیقی متغیر محور

از ۰۴ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۱