نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۴۸۴ مورد.
متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

از ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

از ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

نقد و نبوغ

نقد و نبوغ

از ۰۹ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۹ تیر ۱۴۰۱

مساله نفت در ایران

مساله نفت در ایران

از ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ تا ۰۹ شهریور ۱۴۰۱

جستاری در شناخت آیین­های ایرانی

جستاری در شناخت آیین­های ایرانی

از ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

مقدمات پژوهش

مقدمات پژوهش

از ۰۹ شهریور ۱۴۰۱ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

اصول فقه به شیوه تفکر انتقادی

اصول فقه به شیوه تفکر انتقادی

از ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل نشانه‌معناشناختی تابلوهای عاشورایی

تحلیل نشانه‌معناشناختی تابلوهای عاشورایی

از ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ تا ۰۲ خرداد ۱۴۰۱