نمایش ۵۵ تا ۶۳ مورد از کل ۴۰۶ مورد.
آشنایی با روش پژوهش در نوشتگان

آشنایی با روش پژوهش در نوشتگان

از ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

با مولانا و فیه مافیه ۵

با مولانا و فیه مافیه ۵

از ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS

آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS

از ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ تا ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

: آموزش زبان‌عبری کتاب مقدس – سطح ۳

: آموزش زبان‌عبری کتاب مقدس – سطح ۳

از ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ تا ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

مساله پژوهی (با ارائه تکنیک مساله – نوشتار)

مساله پژوهی (با ارائه تکنیک مساله – نوشتار)

از ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

تیپ شناسی شخصیت

تیپ شناسی شخصیت

از ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۹