فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۳۷ تا ۴۸ مورد از کل ۵۱۲ مورد.
مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

از ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل نشانه‌معناشناختی تابلوهای عاشورایی

تحلیل نشانه‌معناشناختی تابلوهای عاشورایی

از ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ تا ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

نقد و نبوغ

نقد و نبوغ

از ۰۹ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۹ تیر ۱۴۰۱

مساله نفت در ایران

مساله نفت در ایران

از ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

تجزیه و تحلیل داده ها: کدگذاری داده های پژوهش کیفی

تجزیه و تحلیل داده ها: کدگذاری داده های پژوهش کیفی

از ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

جستاری در شناخت آیین­های ایرانی

جستاری در شناخت آیین­های ایرانی

از ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۱