فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۳۷ تا ۴۸ مورد از کل ۴۲۰ مورد.
ماهیت معناشناختی و نحوی آهنگ در فارسی

ماهیت معناشناختی و نحوی آهنگ در فارسی

از ۱۱ مهر ۱۴۰۰ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۰

مساله ایران

مساله ایران

از ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۰

تست به پرداخت

تست به پرداخت

از ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

با مولانا و فیه مافیه ۶

با مولانا و فیه مافیه ۶

از ۲۳ تیر ۱۴۰۰ تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

آموزش زبان‌عبری کتاب مقدس – سطح ۴

آموزش زبان‌عبری کتاب مقدس – سطح ۴

از ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ تا ۰۴ مرداد ۱۴۰۰

پرسش - نقد فلسفی

پرسش - نقد فلسفی

از ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۰