نمایش ۲۵ تا ۳۶ مورد از کل ۵۲۸ مورد.
با مولانا و فیه مافیه (دوره هشتم)

با مولانا و فیه مافیه (دوره هشتم)

از ۰۶ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۱ آبان ۱۴۰۱

آینده پژوهی و تاریخ اکنون

آینده پژوهی و تاریخ اکنون

از ۱۲ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۲ تیر ۱۴۰۱

کارگاه ششم: سردبیری رسانه علمی

کارگاه ششم: سردبیری رسانه علمی

از ۲۶ تیر ۱۴۰۱ تا ۲۶ تیر ۱۴۰۱