نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۳۳ مورد.
آموزش زبان سانسکریت

آموزش زبان سانسکریت

از ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۱

مقاله نویسی؛ مساله پژوهی و مرور نظام‌مند

مقاله نویسی؛ مساله پژوهی و مرور نظام‌مند

از ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

هکر محتوا در اینستاگرام

هکر محتوا در اینستاگرام

از ۰۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

آینده پژوهی و تاریخ اکنون

آینده پژوهی و تاریخ اکنون

از ۱۲ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۲ تیر ۱۴۰۱

مبانی ارتباطات علم و فناوری

مبانی ارتباطات علم و فناوری

از ۰۵ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۵ تیر ۱۴۰۱

معرفت شناسی اجتماعی

معرفت شناسی اجتماعی

از ۱۵ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۵ تیر ۱۴۰۱

مبانی مطالعات سکه‌شناختی

مبانی مطالعات سکه‌شناختی

از ۱۴ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

از ۰۱ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۲ تیر ۱۴۰۱