نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۶۶۹ مورد.
سنجۀ علم بر تجربۀ   دینی؛ بررسی دیدگاه ویلیام آلستون

سنجۀ علم بر تجربۀ دینی؛ بررسی دیدگاه ویلیام آلستون

از ۰۵ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

با مولانا و فیه مافیه۱۱

با مولانا و فیه مافیه۱۱

از ۰۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۲

شرح جامع مثنوی معنوی (۱)

شرح جامع مثنوی معنوی (۱)

از ۰۷ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۸ آذر ۱۴۰۲

قرآن و کهن الگوها

قرآن و کهن الگوها

از ۰۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۰۳ دی ۱۴۰۲

مبانی ادبیات شفاهی

مبانی ادبیات شفاهی

از ۱۹ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

آموزه های تربیتی فلسفه برای کودکان برای والدین

آموزه های تربیتی فلسفه برای کودکان برای والدین

از ۰۹ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۲

مفهوم شناسی نقوش تخت جمشید

مفهوم شناسی نقوش تخت جمشید

از ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

از ۲۰ دی ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۰ دی ۱۴۰۲

مهارت‌های جست‌وجوی پیشرفته در منابع دیجیتال فلسفی

مهارت‌های جست‌وجوی پیشرفته در منابع دیجیتال فلسفی

از ۱۳ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸ دی ۱۴۰۲