نوید فرخی

نوید فرخی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


جامع روزنامه نگاری علم و فناوری

جامع روزنامه نگاری علم و فناوری

از ۰۵ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

داستان نویسی علمی- تخیلی دررسانه

داستان نویسی علمی- تخیلی دررسانه

از ۲۸ تیر ۱۴۰۱ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۱