دکتر سید محمد مهدی جعفری

دکتر سید محمد مهدی جعفری

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


سیر مطالعاتی نهج البلاغه

سیر مطالعاتی نهج البلاغه

از ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ تا ۰۳ مهر ۱۴۰۰