فیلتر های جستجو: پژوهشکده زبان و ادبیات

نمایش ۳۷ تا ۴۱ مورد از کل ۴۱ مورد.
شاهنامه و متون پهلوی

شاهنامه و متون پهلوی

از ۰۴ آذر ۱۳۹۶ تا ۰۸ آذر ۱۳۹۶

ترجمه هم زمان تخصصى ( هم ردیف )

ترجمه هم زمان تخصصى ( هم ردیف )

از ۰۴ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۶

صرف و نحو کاربردی

صرف و نحو کاربردی

از ۰۴ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۶