درسگفتار اسطوره شناسی و اسطوره های ایرانی

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰:۰۰ تا ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۲۴ ساعت ( ۱۲ جلسه ۲ ساعته ) ۱۲ روز

ظرفیت کل : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ قسطی موردی ۲ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ هزینه ثبت نام آزاد ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۴ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۵ دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

درسگفتار اسطوره شناسی و اسطوره های ایرانی

دکتر ابوالقاسم اسماعیل­پور مطلق

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دوره آموزشی اسطوره شناسی و اسطوره های ایرانی است که از اهمیت فراوانی برخوردار است بویژه در شناخت اساطیر ایران و هویت اصیل ایرانی و شناخت سنت های کهن و آیینها و باورهای ایرانی. بیان مکاتب و دیدگاههای اسطوره شناسی در تبیین اسطوره های ایرانی و کاربرد آنها در نقد ادبی و هنری و تحلیل های مردم شناختی ضرورت دارد.

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی:

تعریف اسطوره و مبانی اسطوره شناسی

دیدگاه های اسطوره شناختی، مکتب تمثیلی نمادین، دیدگاه پدیدارشناسی اسطوره

دیدگاههای روانکاوی و جامعه شناختی اسطوره و کاربرد آنها در نقد اسطوره ای

مبانی اساطیر ایران: اسطوره های هندوایرانی، اسطوره های اوستایی، اسطوره های دوره میانه.

شخصیتهای اساطیری، اساطیر میترایی

اساطیر مانوی، زروانی، درآمدی بر اسطوره های دوره اسلامی، شاهنامه و متون عرفانی

با هدف افزایش دانش نظری اسطوره شناسی و شناخت اساطیر ایرانی

ارتقای مهارت عملی در کاربرد اساطیر ایرانی در آثار ادبی و نقد ادبی

تقویت و توانمندسازی متون اساطیری و متون شاخص عرفانی با مضامین ا سطوره ای

شرکت در این دوره برای دانشجویان و پژوهشگران ادبیات، نقد ادبی، اسطوره شناسی و عرفان و تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر داده خواهد شد که ارزش علمی و اداری دارد. این گواهینامه قابل ترجمه و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

تلفن مشاوره ( در ساعت اداری ) : 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

کانال تلگرام مرکز :  @ihcsoe

مرکز آموزش‌های آزاد تخصصی علوم انسانی

 

 

 

 

 

عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه اول۰۳:۳۰ بعدازظهر۰۵:۳۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دوم۰۳:۳۰ بعدازظهر۰۵:۳۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه سوم۰۳:۳۰ بعدازظهر۰۵:۳۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه چهارم۰۳:۳۰ بعدازظهر۰۵:۳۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه پنجم۰۳:۳۰ بعدازظهر۰۵:۳۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه ششم۰۳:۳۰ بعدازظهر۰۵:۳۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه هفتم۰۳:۳۰ بعدازظهر۰۵:۳۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه هشتم۰۳:۳۰ بعدازظهر۰۵:۳۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه نهم۰۳:۳۰ بعدازظهر۰۵:۳۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دهم۰۳:۳۰ بعدازظهر۰۵:۳۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه یازدهم۰۳:۳۰ بعدازظهر۰۵:۳۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دوازدهم۰۳:۳۰ بعدازظهر۰۵:۳۰ بعدازظهر

تعداد بازدید:۶۳۷