فیلتر های جستجو: پژوهشکده زبان و ادبیات

نمایش ۳۱ تا ۴۲ مورد از کل ۴۲ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۳۱درسگفتار «از روایت تا گفتمان : چالش های نشانه- معنایی متن ادبی»۱۴ بهمن ۱۳۹۶۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر حمیدرضا شعیریمشاهده
۳۲درسگفتار «نقش و کارکرد لحن درفرآیند تولید معنا (مطالعه موردی غزل های حافظ)»۲۳ بهمن ۱۳۹۶۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر فرهاد طهماسبیمشاهده
۳۳ترجمه فیلم و سریال از زبان عربى به فارسى و بالعکس۱۷ بهمن ۱۳۹۶۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر صالح زمانی جعفریمشاهده
۳۴شاهنامه خوانی: شرح و تحلیل داستان رستم و اسفندیار۱۲ دی ۱۳۹۶۱۹ دی ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰دکتر ابوالفضل خطیبیمشاهده
۳۵ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی۰۲ اسفند ۱۳۹۶۰۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰سید جلیل شاهری لنگرودیمشاهده
۳۶تصحیح نسخه خطی۰۷ دی ۱۳۹۶۰۷ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰سید عبدالله انوارمشاهده
۳۷شیوه های نگهداری و حفاظت از کتب و اسناد کاغذی۰۷ دی ۱۳۹۶۰۷ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۱۲مریم جعفریمشاهده
۳۸نقد داستان کارگاه اول : نقد جامعه شناختی رمان۰۵ آذر ۱۳۹۶۰۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰دکتر مریم عاملی رضاییمشاهده
۳۹شاهنامه و متون پهلوی۰۴ آذر ۱۳۹۶۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۰دکتر محمود جعفری دهقیمشاهده
۴۰ترجمه هم زمان تخصصى ( هم ردیف )۰۴ آذر ۱۳۹۶۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰دکتر صالح زمانی جعفریمشاهده
۴۱صرف و نحو کاربردی۰۴ آذر ۱۳۹۶۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۰دکتر صالح زمانی جعفریمشاهده
۴۲هم اندیشی انتقادی استادان پژوهشگاه درباره مساله شناسی با عنوان « بررسی مفهوم پارادایم و چگونگی بکارگیری آن در علوم انسانی »۲۱ شهریور ۱۳۹۶۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر غلامحسین حیدریمشاهده