تقویم دوره های آموزشی ۱۳۹۹

تاریخ

نام دوره

ایام هفته

ساعت

 

 

فروردین

 

۹۹/۰۱/۲۸

در آمدی بر زبان شناسی رایانشی(دوره مقدماتی)

پنج شنبه ها

14 تا  18

 

اردیبهشت

 

۹۹/۰۲/۱۳

آشنایی با روش‌های اقتباس سینمایی از ادبیات

شنبه ها

17تا  19

 

۹۹/۰۲/۱۶

آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی MAXQDA

سه شنبه ها

12تا  15

 

۹۹/۰۲/۱۸

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت: از مقدماتی تا پیشرفته (همراه با نصب رایگان نرم افزار)

پنج شنبه

9تا  13

 

۹۹/۰۲/۲۰

حقوق کودک

شنبه تا  یکشنبهتا  دوشنبه

13تا  15

 

۹۹/۰۲/۲۹

روش تحقیق کیفی

دوشنبه ها

13تا  16

 

خرداد

 

۹۹/۰۳/۰۷

متد نقد کتاب درحوزه علوم انسانی

چهارشنبه

8تا  18

 

۹۹/۰۳/۱۱

عقلانیت در روایتی زنانه گفتمان غربی(دوره دوم)

یکشنبه ها

10تا  12

 

۹۹/۰۳/۲۱

آشنایی با ژانر داستان‌های فبک  و راهنماهای آنها

چهارشنبه و پنج شنبه

10تا  12

 

۹۹/۰۳/۲۱

 با مولانا و فیه مافیه

چهارشنبه ها

17تا  18

 

۹۹/۰۳/۲۶

اصول و ساختار نگارش مقاله علمی پژوهشی

دوشنبه ها

14تا  17

 

۹۹/۰۳/۲۸

تحلیل تخصصی بازار سرمایه بورس و استراتژی انتخاب سهام

سه شنبه

15تا  19

 

۹۹/۰۳/۲۹

انسان شناسی انتقادی

پنج شنبه

8تا  18

 

تیر

 

۹۹/۰۴/۰۲

مهارت های فکری به کودکان و نوجوانان ( فلسفه برای کودکان)6تا7سال

دوشنبه و پنج شنبه

11تا  13

 

۹۹/۰۴/۰۲

مهارت های فکری به کودکان و نوجوانان ( فلسفه برای کودکان)8تا9

دوشنبه و پنج شنبه

13تا  15

 

۹۹/۰۴/۰۲

مهارت های فکری به کودکان و نوجوانان ( فلسفه برای کودکان)۱۰تا12

دوشنبه و پنج شنبه

13تا  15

 

۹۹/۰۴/۰۹

فلسفه برای کودکان (تدریس کتاب فلسفه در کلاس درس)

دوشنبه ها

11تا  13

 

۹۹/۰۴/۱۵

تاریخ شفاهی و کارآفرینی

یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

10تا  12

 

۹۹/۰۴/۱۹

اصول فقه به شیوه تفکر انتقادی

پنج شنبه ها

8تا  13

 

۹۹/۰۴/۲۱

فرهنگ دورکاری و دغدغه های مدیران

 شنبه و دوشنبه وچهارشنبه

16تا  18

 

۹۹/۰۴/۲۲

نوآوری در اقتصاد دیجیتال

یکشنبه

11تا  13

 

۹۹/۰۴/۲۸

طبیعت و ماوراى طبیعت در غزلیات مولانا

شنبه

17تا  18/30

 

شهریور

 

۹۹/۰۶/۰۳

مهارت های فکری به کودکان و نوجوانان ( فلسفه برای کودکان)6تا7

دوشنبه و چهار شنبه

11تا  13

 

۹۹/۰۶/۰۳

مهارت های فکری به کودکان و نوجوانان ( فلسفه برای کودکان)8تا9

دوشنبه و چهار شنبه

13تا  15

 

۹۹/۰۶/۰۳

مهارت های فکری به کودکان و نوجوانان ( فلسفه برای کودکان)۱۰تا12

دوشنبه و چهار شنبه

11تا  13

 

۹۹/۰۶/۰۴

کارگاه اینترنتی  آموزه های تربیتی فلسفه برای کودکان برای والدین

سه شنبه

11تا  13

 

۹۹/۰۶/۰۴

آموزش زبان‌های سامی قدیم (کتاب مقدس) ترم اول

سه شنبه

15تا  17

 

۹۹/۰۶/۰۵

نظریه و کاربرد آن در تحقیقات اجتماعی

چهارشنبه ها

16تا  19

 

۹۹/۰۶/۰۵

   با مولانا و فیه مافیه2

چهارشنبه ها

17تا  18/30

 

۹۹/۰۶/۰۵

مقدماتی با لینوکس برای زبان شناسان

چهارشنبه ها

14تا  18

 

۹۹/۰۶/۱۵

حافظ خوانی

شنبه ها

13تا  15

 

۹۹/۰۶/۱۹

تحلیل داده‌های کیفی به روش گراندد تئوری

چهارشنبه و پنج شنبه

9تا  12

 

۹۹/۰۶/۱۹

آشنایی مقدماتی با اصول برنامه‌نویسی برای زبان شناسان

چهارشنبه ها

14تا  18

 

۹۹/۰۶/۲۲

پنجمین دوره مدرسه تابستانی؛ اخلاق در پژوهش

شنبه تا سه شنبه

14تا  18

 

۹۹/۰۶/۳۰

پایان نامه نویسی

یکشنبه ها

14تا  17

 

مهر

 

۹۹/۰۷/۰۲

درآمدی بر زبانشناسی رایانشی (پیشرفته)

چهارشنبه ها

14تا  18

 

۹۹/۰۷/۰۴

خوشنویسی خط فارسی (به زبان روسی)

جمعه ها

20/30تا 19

 

۹۹/۰۷/۰۵

فلسفه دین در پیشگفتار (Vorrede) پدیدارشناسی روح هگل،قرائت و تفسیر متن آلمان

شنبه ها

15تا  17

 

۹۹/۰۷/۰۶

تاریخ جایگزین

یکشنه و دوشنبه

14تا  16

 

۹۹/۰۷/۰۷

قرائت و تفسیر متن آلمانی مقدمه (Einleitung)

دوشنبه ها

15تا  17

 

۹۹/۰۷/۰۸

آموزش زبان‌های سامی قدیم (کتاب مقدس) ترم اول

سه شنبه ها

18تا  19/30

 

۹۹/۰۷/۰۹

زبان دین و رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین، قرائت و تفسیر متن آلمانی بند های 4.2 الی 7

چهارشنبه ها

15تا  17

 

۹۹/۰۷/۱۳

آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی MAXQDA

یکشنبه ها

14تا  17

 

۹۹/۰۷/۱۳

نحوه نگارش مقالات علمیتا پژوهشی و ISI در علوم انسانی و اجتماعی

یکشنبه و دوشنبه

14تا  17

 

۹۹/۰۷/۱۴

ارزیابی نظریه نوستراتیک به‌مثابه کلان‌خانواده زبانی و نقد جریان‌های شاخص آن

دوشنبه

9تا  16

 

۹۹/۰۷/۱۵

روش نقد و ارزیابی آثار فلسفی (مقاله، کتاب)

سه شنبه ها

10تا  14

 

۹۹/۰۷/۱۹

حافظ خوانی شرح و تحلیل غزلهای حافظ

شنبه ها و دوشنبه ها

22تا  23

 

۹۹/۰۷/۲۰

کارگاه آشنایی با روش ها، رویکردها و مکاتب تفسیری

یکشنبه ها ودوشنبه ها

9تا  12

 

۹۹/۰۷/۲۲

پرسش‌های مهم در فلسفه دین

دوشنبه ها

14تا  17

 

آبان

 

۹۹/۰۸/۰۴

اصول و ساختار نگارش مقاله علمی پژوهشی

دو شنبه

14تا  17

 

۹۹/۰۸/۰۷

 با مولانا و فیه مافیه3

چهارشنبه ها

17تا  18/30

 

۹۹/۰۸/۱۸

تربیت و سواد رسانه ای

یکشنبه و دوشنبه

14تا  18

 

19/08/99

فن دانشنامه نویسی

دوشنبه

10تا  12

 

۹۹/۰۸/۲۰

مدیریت اطلاعات علمی و شخصی(PIM)

سه شنبه

10تا  14

 

۹۹/۰۸/۲۰

پرسش‌های مهم در فلسفه دین

سه شنبه

16تا  18

 

۹۹/۰۸/۲۰

تدوین طرحنامه برای طرح‌های کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

سه شنبه

9تا  11

 

۹۹/۰۸/۲۲

معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هفتم)

پنج شنبه

9تا  16

 

۹۹/۰۸/۲۵

آشنایی با نرم افزار لیزرل LISREL"": مدل سازی معادلات ساختاری

یکشنبه

14تا  17

 

۹۹/۰۸/۲۵

تربیت و سواد رسانه ای

یکشنبه و دوشنبه

14تا  18

 

۹۹/۰۸/۲۵

حقوق بزه‌دیدگان خشونت جنسی در محاکم کیفری: افسانه‌ها و واقعیت‌ها

یکشنبه

13تا  16

 
 

آذر

 
 
 

۹۹/۰۹/۰۱

کارگاه آشنایی با کاربرد روش های تاریخ انگاره در حیطه مطالعات قرآنی

شنبه ها

9تا  16

 

۹۹/۰۹/۰۲

آموزش جامع طراحی اینفوگرافیک ها در پاورپوینت و فتوشاپ

یکشنبه ها

16تا  19

 

۹۹/۰۹/۰5

مقاله نویسی و شیوه های مدیریت ذهن پژوهشگر

چهارشنبه ها

14تا  17

 

۹۹/۰۹/۰۹

 بحران های مالی، ریسک سیستمی و پیوند میان ثبات مالی و شاخص های ثبات بودجه ای

یکشنبه

16تا  20

 

۹۹/۰۹/۰۹

آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی MAXQDA

یکشنبه ها

14تا  17

 

۹۹/۰۹/۱۷

کارگاه آشنایی با کاربرد روش های انسان‌شناسی در حیطه مطالعات قرآنی

دوشنبه ها

9تا  16

 

۹۹/۰۹/۱۸

تدوین طرحنامه رساله و پایان‌نامه کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

سه شنبه ها

9تا  14

 

۹۹/۰۹/۲۳

شناخت ویژگی پرونده های خشونت جنسیِ موضوع رویه های ترمیمی و انواع تفسیرهای ترمیمی از اختیارات قضایی در محاکم کیفری

یکشنبه ها

13تا  16

 

۹۹/۰۹/۲۴

پدیدارشناسی: نظریه و روش

دوشنبه ها

16تا  17:30

 

۹۹/۰۹/۲۶

مقاله نویسی و شیوه های مدیریت ذهن پژوهشگر

چهارشنبه ها

14تا  17

 

دی

 

99/10/01

پدیدارشناسی: نظریه و روش

دوشنبه ها

16تا 17:30

 

99/10/07

آموزش جامع طراحی اینفوگرافیک ها در پاورپوینت و فتوشاپ

یکشنبه و پنج شنبه

16تا  19

 

99/10/10

 با مولانا و فیه مافیه4

چهارشنبه ها

17 تا  18:30

 

99/10/10

هوش مصنوعی و خطرات آن در دنیای ما

چهارشنبه

13تا  16

 

99/10/20

مبانی مطالعات سکه‌شناختی

شنبه

9تا  13

 

99/10/25

تفسیر بالینی آزمون هوش وکسلر

پنج شنبه

14تا  20

 

 بهمن

 

99/11/01

ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی

دوشنبه و چهارشنبه

11تا  13

 

99/11/04

استانداردهای گزارش روش های پژوهش کیفی در روانشناسی و علوم تربیتی

شنبه ها

15تا  17

 

99/11/04

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ی سکه‌های اشکانی

شنبه ها

9تا  13

 

99/11/04

نسخه‌شناسی فارسی (دوره مقدماتی)

شنبه ها

15تا  17

 

99/11/25

جایگاه فلسفه، در مدیریت و محیط کسب و کار

شنبه

14تا  16

 

۹۹/۱۱/۲۶

اثربخشی سازوکارهای حمایت از زنان در گذر از لایحه «منع خشونت علیه زنان» به «تأمین امنیت زنان» تا لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان»

یکشنبه

13تا16

 

۹۹/۱۱/۲۸

 حقوق کودک

سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه

15تا19

 

۹۹/۱۱/۳۰

تفسیر بالینی آزمون هوش وکسلر

پنج شنبه

14تا20

 

 اسفند

 

04/12/99

فلسفه برای کودکان (تدریس کتاب فلسفه در کلاس درس)

دوشنبه ها

11تا13

 

04/12/99

اصول نوشتن و تولید محتوای بهینه: چگونه بنویسیم تا دیده شویم؟

دوشنبه  ها

10تا12

 

04/12/99

مقاله نویسی علمی

دوشنبه

12تا16

 

06/12/99

صورت بندی مساله در پژوهش عبور از ایده‌های دیگران، خلق ایده خود

چهارشنبه

14تا18

 

آموزش جامع طراحی اینفوگرافیک ها در پاورپوینت و فتوشاپ